top of page

BOB! a friendly funny dog!

RESERVED/GERESERVEERD/RESERVEE Bob is friendly with others dogs and cats. He is very playful and active, we are looking for a family that has enough time for the dog.

Bob is vriendelijk tegen andere honden en katten. Hij is erg speels en actief, we zijn op zoek naar een gezin dat genoeg tijd heeft voor de hond.

Hello friends! My name is Bob. I am very young, I am only 1 year old. My life was spent on the street, I remember the blows and bites, I still have scars. But I was lucky to be taken off the street by volunteers and now I live in a foster home . My adoptive mother says that I am very cheerful, affectionate, friendly. I learned to walk on a leash and drive a car. I learn everything very quickly. If you liked my funny face, take me to the family! I promise to be loving and obedient . My little heart is ready to beat for you!

P.S. Bob is friendly with others dogs and cats. He is very playful and active, we are looking for a family that has enough time for the dog.

Hallo vrienden! Mijn naam is Bob. Ik ben erg jong, ik ben pas 1 jaar oud. Mijn leven bracht ik door op straat, ik herinner me de slagen en beten, ik heb nog steeds littekens. Maar ik had het geluk dat ik door vrijwilligers van de straat werd gehaald en nu woon ik in een pleeggezin. Mijn adoptiemoeder zegt dat ik heel opgewekt, aanhankelijk en vriendelijk ben. Ik heb leren lopen aan de lijn en autorijden. Ik leer alles heel snel. Als je mijn grappige gezicht leuk vond, word dan mijn gezin en breng me thuis! Ik beloof liefdevol en gehoorzaam te zijn. Mijn hartje is klaar om voor je te kloppen!
P.S. Bob is vriendelijk tegen andere honden en katten. Hij is erg speels en actief, we zijn op zoek naar een gezin dat genoeg tijd heeft voor de hond.

bottom of page