top of page

Cooper

RESERVED/GERESERVEERD/RESERVEE Cooper is independent and intelligent. Responds to speech and commands, good control. A dog with a lot of potential. Cooper isn't big, but he's powerful. But when he communicates, he is neat and correct, both with adults and with children. Cooper needs movement, activities and games, physical and mental activities.

Cooper is onafhankelijk en intelligent. Reageert op spraak en commando's, goede controle. Een hond met veel potentie. Cooper is niet groot, maar hij is krachtig. Maar als hij communiceert, is hij netjes en correct, zowel met volwassenen als met kinderen. Cooper heeft beweging, activiteiten en spelletjes, fysieke en mentale bezigheden nodig.

Cooper is independent and intelligent. Responds to speech and commands, good control. A dog with a lot of potential. Cooper isn't big, but he's powerful. But when he communicates, he is neat and correct, both with adults and with children. Cooper needs movement, activities and games, physical and mental activities.
He is good with dogs, friendly and playful. He is friendly, social and very communicative with people.
Cooper loves to cuddle, incredibly affectionate and loving. A tame bear actually, tactile dependent, enjoys contact with people. Several times he participated in charity exhibitions for shelter dogs and behaved well. He adapts well to society, likes and is relaxed in the city, likes to drive a car.
He will be a loyal and devoted friend for life, but they must constantly engage in various activities such as walking, going to dog pasture or beach so that the dog is not bored and develops with the owner.

Chip N 643094100466203
The estimated date of birth is June 1, 2015. (according to the asylum).
Has lived in the shelter since July 27, 2017.
Height at the withers is about 58-60 cm.
Weight 33-35 kg.
Neutered. Vaccinated.
Walks well on a leash.

Cooper is onafhankelijk en intelligent. Reageert op spraak en commando's, goede controle. Een hond met veel potentie. Cooper is niet groot, maar hij is krachtig. Maar als hij communiceert, is hij netjes en correct, zowel met volwassenen als met kinderen. Cooper heeft beweging, activiteiten en spelletjes, fysieke en mentale bezigheden nodig.

Hij goed overeen met honden, vriendelijk en speels. Met mensen is hij vriendelijk, sociaal en zeer communicatief.
Cooper houdt van knuffelen, ongelooflijk aanhankelijk en liefdevol. Een tam beertje eigenlijk, tactiel afhankelijk, geniet van contact met mensen. Meerdere keren nam hij deel aan liefdadigheidstentoonstellingen voor plaatsing van asiel hondjes en gedroeg hij zichzelf goed. Hij past zich goed aan de samenleving, is graag en ontspannen in de stad, rijd graag in een auto.

Hij zal een loyale en toegewijde vriend voor het leven zijn, maar ze moeten voortdurend verschillende activiteiten ondernemen zoals wandelen bijvoorbeeld, naar en honden weide gaan of strand, zodat de hond zich niet verveelt en zich samen met de eigenaar ontwikkelt.

Chip N 643094100466203
De geschatte geboortedatum is 1 juni 2015. (volgens het asiel).
Woont sinds 27 juli 2017 in het asiel.
Schofthoogte is ongeveer 58-60 cm.
Gewicht 33-35 kg.
Gecastreerd. Gevaccineerd.
Loopt goed aan de lijn.

bottom of page