top of page

Darsy a little jewel!

RESERVED/GERESERVEERD/RESERVEE Meet our little Darsy! This is what her curators say: Darsy very people-oriented, likes to sit on the knees of her foster mom. .

Ontmoet onze kleine Darsy! Dit is wat haar curatoren vertellen: Darsy zeer mensgericht, zit graag op de knieën van haar fostermama

Meet our little Darsy! This is what her curators say: Darsy very people-oriented, likes to sit on the knees of her foster mom. In an unfamiliar environment, she can be careful, without aggression, and avoid strangers a little. In her territory, she has good contact with strangers. If you approach her with affection, she'll thaw it quickly. In the foster house, Darsy lives with other dogs in a house, most of them are bitches. She likes to have company, although she sometimes tries to lead like any small dog. Darsy likes to have children. She now lives in a house with children aged 5 and 9. Cats leave them alone.
Darcy is a very affectionate, gentle, intelligent dog. She is cozy and clean.
She may be jealous of other animals at first. She now has to share the love of her foster parents with many dogs…
Darsy can also be alone for several hours. She sits still, does not gnaw at things.
Darsy is a sensitive dog, moving house is stressful for her. The new family should be ready to help her adjust: give her peace, calm, look around and get used to it. When stressed, Darsy can avoid physical contact, be afraid. But he never shows aggression. But she is well motivated by a dog treat and a soft tone. With calm and patient behavior from her new family, the adjustment period lasts no more than a week.
Date of Birth: 01.08.2018
Height 33 cm
Weight 12 kg

Ontmoet onze kleine Darsy! Dit is wat haar curatoren vertellen: Darsy zeer mensgericht, zit graag op de knieën van haar fostermama. In een onbekende omgeving kan zij voorzichtig zijn, zonder agressie, en vreemden beetje vermijden. Op haar grondgebied heeft ze goed contact met vreemden. Als jij haar benaderd met genegenheid, het ontdooit zij snel. In het fosterhuis woont Darsy samen met anderen honden in een huis, de meeste zijn teven. Zij heeft graag gezelschap, hoewel zij soms probeert te leiden, zoals elke kleine hond. Darsy heeft graag kinderen. Zij woont nu in een huis met kinderen van 5 en 9 jaar oud. Katten laat ze met rust.
Darcy is een zeer aanhankelijke, zachtaardige, intelligente hond. Zij is gezellig en proper.
Met andere dieren kan zij in het begin jaloers zijn. Ze moet nu de liefde van haar fosterouders met veel hondjes delen…
Darsy kan ook enkele uren alleen zijn. Zij zit stil, knaagt niet aan dingen.
Darsy is een gevoelige hond, verhuizen is stressvol voor haar. De nieuwe familie moet klaar staan om haar te helpen zich aan te passen: geef haar rust, kalmte, laat haar rondkijken en wennen. Bij stress kan Darsy fysiek contact vermijden, bang zijn. Maar hij toont nooit agressie. Maar zij wordt goed gemotiveerd door een hond snoepje en een zachte toon. Bij rustig en geduldig gedrag van de haar nieuwe gezin duurt de aanpassingsperiode niet meer dan een week.
Geboortedatum: 01.08.2018
Hoogte 33 cm
Gewicht 12 kg

bottom of page