top of page

Emiel

ADOPTED Very peaceful young cat needs a home and special care!

De kat is kalm als een zalm en heeft een huis en speciale zorg nodig!

Emiel was rescued on January 1, 2020 from a public place in a large building. He lived there in a cardboard box. Emiel has a beautiful character - he is very calm, very affectionate, perfectly phlegmatic, he eats, sleeps, purrs, loves to sit next to people. He has no stress in new places - the photo session below was taken in the studio - the photo shows that the cat is not afraid of anything.
Emiel's big problem is his tests, which show positive feline leukemia and immunodeficiency. These are viruses that are in the carrier, they may never come out or they can get out. And they can even leave the body themselves - there is a percentage of animals that remove viruses themselves. It is impossible to predict anything. That is, viruses were found in him by tests for these viruses, and in the body itself, by blood tests, there are no abnormalities, the cat is healthy. Emiel can be the only cat in a family or with a dogs or with the same carriers. Viruses are not dangerous for people or dogs (but for cats it can be dangerous). There is one more thing: apparently, while living on the street in winter, the mucous membrane of the bladder became fragile, there is a predisposition to urolithiasis. Emiel has been treated and now his urine test is excellent, Everything has been solved, but in any case - he is a cat that needs special monitoring, a little more attention than for other cats - do periodic urine tests, do ultrasound. With such an anamnesis, it will not be easy to find home for Emiel in Russia. Maybe there are responsible and loving hands for him here? The cat is calm like a salmon, not afraid of anyone, no stress, no adjustment ... it is just amazing how peaceful he can be! Or maybe it's just too lazy to get nervous. Emiel will not annoy you with playing or running around in an apartment. He is a cat to the soul, for a quiet evening, to sit on a couch together, for a companion with a purring in response. Emiel loves hands very much: sitting, stroking - that's all for him. Very friendly, very affectionate cat and simple, without any tricks. He is about 2-3 years old (according to the results of the veterinarian). He will be castrated soon.
In general, the cat is clinically healthy, feels great, likes to eat and enjoys life. He just needs a house and family!
Emiel currently lives in Volgograd (Russia).

info: Email: catspetconnect@gmail.com
P.S.The adoption is done through the PetConnect association with an official agreement.

Emiel werd gered op 1 januari 2020 van een openbare plaats in een groot gebouw. Hij woonde daar in een kartonnen doos. Emiel heeft een prachtig karakter - hij is mega kalm, erg aanhankelijk, perfect flegmatisch, hij eet, slaapt, spint, zit heel graag naast mensen. Hij heeft geen stress op nieuwe plaatsen - de onderstaande fotosessie is in de studio genomen - aan de foto kun je zien dat de kat nergens bang voor is.
Emiel's grootste probleem zijn zijn tests, die positieve kattenleukemie en immunodeficiëntie tonen. Dit zijn virussen die in de drager zitten, ze komen misschien nooit uit. Of ze kunnen eruit komen. En ze kunnen zelfs zelf het lichaam verlaten - er is een percentage dieren dat zelf virussen verwijdert. Het is onmogelijk iets te voorspellen. Dat wil zeggen dat er bij hem virussen werden gevonden door tests voor deze virussen, en in het lichaam zelf, door bloedonderzoek, zijn er geen afwijkingen, de kat is gezond. Emiel kan de enige kat in een gezin zijn of met een hond of samen met dezelfde dragers. Virussen zijn niet gevaarlijk voor mensen of honden (wel voor katten). Er is nog iets: blijkbaar, terwijl hij in de winter op straat woonde, het blaasslijmvlies is kwetsbaar geworden, er is een aanleg voor urolithiasis. Nu Emiel is behandeld, zijn urinetest is uitstekend, Alles is opgelost, maar in ieder geval - hij is een kat die speciaal moet worden gecontroleerd, iets meer aandacht dan voor andere katten - periodiek urinetests doen, echografie doen. Met zo'n anamnese zal het niet gemakkelijk zijn om Emiel in Rusland een gezien te vinden. Misschien zijn er hier verantwoordelijke en liefdevolle handen voor hem? De kat is kalm als een zalm, niet bang voor iemand, geen stress, geen aanpassing ... het is gewoon verbazingwekkend hoe hij zo vredig kunt zijn! Of misschien is het gewoon te lui om nerveus te worden. Emiel zal je niet irriteren met spelen of in appartement rondrennen. Hij is een kat voor de ziel, voor een rustige avond, om samen op een bank te zitten, voor een gezeligheid met een spinnen als reactie. Emiel houdt heel veel van handen: zitten, aaien - dat is alles voor hem. Zeer vriendelijke, zeer aanhankelijke kat en simpel, zonder trucjes. Hij is ongeveer 2-3 jaar oud (volgens de resultaten van de onderzoeken). Binnenkort wordt hij gecastreerd.
Over het algemeen is de kat klinisch gezond, voelt hij zich geweldig, eet hij graag en geniet van het leven. Hij heeft alleen maar een huis en gezin nodig!
Emiel woont momenteel in Volgograd (Rusland).

info: Email: catspetconnect@gmail.com

P.S. De adoptie gebeurt via de vereniging PetConnect met een officiële overeenkomst.

bottom of page