top of page

Esme! A hero dog always in a happy mood!

Esme is a happy dog, always in a positive mood! You would think that age, fatigue, illnesses, but no. This is not about her. Esme is very social and good natured. She loves people and is friendly with dogs (with cats we are sure that she will find a correct approach and common interests without problems).

Esme is een vrolijke hond, altijd in positieve stemming!
Je zou denken dat leeftijd, bedachtzaamheid, ziektes, maar nee. Dit gaat niet over haar.
Esme is erg sociaal en goedaardig. Ze houdt van mensen en is vriendelijk met honden (met katten zijn we zeker dat ze ook zonder problemen een correcte een aanpak en gemeenschappelijke interesses zal vinden).

Esme is a happy dog, always in a positive mood! You would think that age, fatigue, illnesses, but no. This is not about her. Esme is very social and good natured. She loves people and is friendly with dogs (with cats we are sure that she will find a correct approach and common interests without problems).
She always joyfully meets everyone who walks past her residence, she goes for a walk happily, delighted when she is stroked and she also likes to cuddle.
Above all, Esme loves swimming in the pool. Dives straight out of her head into the water and then shakes away with indescribable pleasure, everyone is then doused with a fountain of spray. Like a child, an open, clear and happy soul.
And Esme is a real fighter in life and an example to follow!
In 2016 she beat oncology (doctors removed part of her stomach, chemotherapy was successfully completed). The girl bravely endured any manipulation, due to which doctors and volunteers admired her.
Esmi now has no health problems, full remission and excellent health and mood
We continue to be amazed at how much love this dog has for the world, for the people around her, cheerfulness and optimism.
Esme is made to carry positive emotions, to please, to bring a smile, to be the best friend and companion in any situation.
Good with children.
Chip No. 643110000411230
Year of birth - 2011 (according to the shelter).
He has lives in our shelter since October 2013.
Measured at schoulder, Esme measures 53-55 cm.
Weight 23-25 kg.
Sterilized. Walks well on a leash.

Esme is een vrolijke hond, altijd in positieve stemming!
Je zou denken dat leeftijd, bedachtzaamheid, ziektes, maar nee. Dit gaat niet over haar.
Esme is erg sociaal en goedaardig. Ze houdt van mensen en is vriendelijk met honden (met katten zijn we zeker dat ze ook zonder problemen een correcte een aanpak en gemeenschappelijke interesses zal vinden).
Ze ontmoet altijd vreugdevol iedereen die langs haar verblijf loopt, vrolijk gaat ze op een wandeling, vrolijk als ze wordt geaaid en ze knuffelt ook graag.
Maar bovenal houdt Esme van zwemmen in het zwembad. Duikt recht uit het haar hoofd in het water en schudt dan weg met onbeschrijfelijk plezier, iedereen wordt dan overgoten met een fontein van spray. Zoals een kind, een open, heldere en vrolijke ziel.
En Esme is een echte vechter in het leven en een voorbeeld om te volgen!
In 2016 versloeg ze de oncologie (artsen verwijderden een deel van haar maag, de chemokuur was succesvol afgerond). Het meisje doorstond elke manipulatie zeer moedig, waardoor artsen en vrijwilligers haar bewonderd hadden.
Esmi heeft nu geen gezondheidsproblemen meer, volledige remissie en een uitstekende gezondheid en stemming
Het blijft ons verbazen hoeveel liefde heeft deze hond voor de wereld, voor de mensen om har heen, vrolijkheid en optimisme.
Esme is gemaakt om positieve emoties te dragen, om te behagen, om een glimlach te veroorzaken, om de beste vriend en metgezel te zijn bij elke onderneming.
Kan goed overweg met kinderen.
Chip nr. 643110000411230
Geboortejaar - 2011 (volgens de opvang).
Hij woont sinds oktober 2013 in ons asiel.
Bij de schoft gemeten is Esme 53-55 cm.
Gewicht 23-25 kg.
Gesteriliseerd. Loopt goed aan de lijn.

bottom of page