top of page

Fluk

ADOPTED We present you FLUK - now 4 months old, a sweet and affectionate puppy looking for a family to love!

Wij stellen voor FLUK – nu 4 maanden oud, een lieve en aanhankelijke puppy die een gezin zoekt om te houden!

We present you FLUK - now 4 months old, a sweet and affectionate puppy looking for a family to love! Fluk has been vaccinated, treated against ticks and parasites. We estimate his birthday on 08.03.2020, now knee-high, weight 11 kg. It will grow medium in size - our estimate is 50 cm and around 22 kg. Fluk's life story started out sad. He was found in a waste container. The puppy cried so loudly that people heard him and took the baby with him. They also found temporary shelter for him. The boy is surprisingly smart, nice and affectionate. He befriended everyone in his foster family: with a family dog, with a cat, with children 4 and 6 years old. He also started dog training. The commands already mastered: "Place", "Sit", "Lie". He walks well on a leash, is toilet trained.
He has no fears, except he is afraid of a vet ;-). But even in that case he behaves well and is obedient. There is no aggression in Fluk, he loves everyone! He's not even trying to protect his food. Little Fluk loves to play, nibbles on his toys, but doesn't touch the shoes. If it plays a bit exuberantly childish, but he will immediately respond to your comments. Fluk eats dry food Royal Canin for puppies.
Fluk is looking for a family to love.

Wij stellen voor FLUK – nu 4 maanden oud, een lieve en aanhankelijke puppy die een gezin zoekt om te houden! Fluk is gevaccineerd, behandeld tegen teken en parasieten. Zijn verjaardag schatten wij op 08.03.2020, nu tot aan de knie groot, gewicht 11 kg. Hij word middel groot – onze schatting is 50 cm en rond 22 kg. Het levensverhaal van Fluk begon triest. Hij was gevonden in een afvalcontainer. De puppy zo luid huilde dat mensen hebben hem gehoord en namen de baby mee. Verder vonden ze ook een tijdelijk opvang voor hem. De jongen is verrassend slim, aardig en aanhankelijk. Hij sloot vriendschap met iedereen bij zijn foster gezin: met een hond van het gezin, met een kat, met kinderen van 4 en 6 jaar oud. Hij begon ook met honden opleiding. De commando's al onder de knie: "Plaats", "Zit", "Lig". Hij loopt goed aan de leiband, is zindelijk.
Hij heeft geen angsten, behalve omdat hij bang is voor een dierenarts ;-). Maar zelfs in dat geval gedraagt hij zich goed en is gehoorzaam. Er is geen agressie in Fluk, hij houdt van iedereen! Hij probeert niet eens zijn voedsel te beschermen. Kleine Fluk houdt van spelen, knabbelt aan zijn speelgoed, maar raakt de schoenen niet aan. Als het kinderachtig wat uitbundig speelt, reageert hij meteen op jullie opmerkingen. Fluk eet droogvoer Royal Canin voor puppy’s.
Fluk is op zoek naar een gezin om te houden.

bottom of page