top of page

Giselle

ADOPTED / GEADOPTEERD/ADOPTEE Hello, my name is Giselle. I am a young dog, the doctor said that I am 3-4 years old. I weigh 14 kg and 45 cm at the withers. I am very sociable, active, understanding and positive, there is no aggression at all.

Hallo, mijn naam is Giselle. Ik ben een jonge hond, de dokter zei dat ik 3-4 jaar oud ben. Ik weeg 14 kg en 45 cm groot bij de schoft. Ik ben heel sociaal, actief, begripvol en positief, er is helemaal geen agressie.

Hello, my name is Giselle. I am a young dog, the doctor said that I am 3-4 years old. I weigh 14 kg and 45 cm at the withers. I am very sociable, active, understanding and positive, there is no aggression at all. I adore all people and children, I am friends with other dogs and cats. I walk perfectly on a leash! oh .... I hesitate to compliment myself . I don't know anything about my past life. Volunteers found me on the street and brought me in the foster family. Now I am happy and cheerful, my little heart is full of love and tenderness that I want to give to my future parents! ❤️
P.S. Giselle was found on the street with a chronic hip fracture. After the examination, the doctors concluded that there was no point in the operation. An old injury does not affect the quality of life of Giselle, she is very active and mobile. She is currently in Moscow, in the Foster family. Her vaccinations, documents and transportation will be handled by PetConnect.

Hallo, mijn naam is Giselle. Ik ben een jonge hond, de dokter zei dat ik 3-4 jaar oud ben. Ik weeg 14 kg en 45 cm groot bij de schoft. Ik ben heel sociaal, actief, begripvol en positief, er is helemaal geen agressie. Ik ben dol op alle mensen en kinderen, ik ben bevriend met andere honden en katten. Ik loop perfect aan de lijn! oh .... ik aarzel om mezelf te complimenteren . Er is niets gekend over mijn vorige leven. Vrijwilligers vonden mij op straat en brachten mij bij een Foster gezin. Nu ben ik gelukkig en vrolijk, mijn hartje is vol liefde en tederheid die ik aan mijn toekomstige ouders wil geven! ❤
P.S. Giselle werd op straat gevonden met een chronische heupfractuur. Na het onderzoek concludeerden de artsen dat de operatie geen zin had. Een oude blessure heeft geen invloed op de levenskwaliteit van Giselle, ze is erg actief en mobiel. Ze is momenteel in Moskou, in de Foster gezin. Haar vaccinaties, documenten en transport worden behandeld door PetConnect.

bottom of page