top of page

Lex

Lex is a young, handsome, charming boy.
Rejoices with all his soul to every person and communication with him, a very contact and people oriented dog. We do not know which trials in his path fell into life, but he did not lose confidence in man and the joy of being. Just like an enthusiastic teenager, he loves to walk, sharing the positive with both people and his enthusiasm with the dogs.

Lex is een jonge, knappe, charmante jongen.
Verheugt zich met heel zijn ziel naar elke persoon en communicatie met hem, een zeer contact en mensgerichte hond. We weten niet welke beproevingen op zijn pad in het leven vielen, maar hij verloor het vertrouwen in de mens en in de vreugde van het zijn niet.

Lex is a young, handsome, charming boy.
Rejoices with all his soul to every person and communication with him, a very contact and people oriented dog. We do not know which trials in his path fell into life, but he did not lose confidence in man and the joy of being. Just like an enthusiastic teenager, he loves to walk, sharing the positive with both people and his enthusiasm with the dogs. A noble and intelligent dog, with whom someone is interested and a good friend to his relatives. Lex is a fine and well-mannered boy. Accurately handle both adults and children. It will never hurt, hurt or push. A real gentleman. Very, very tactile, loves affection and attention, it is clear how much he misses love, family and home.
Lex likes exercise, likes to be on a leash, always in a good mood, in a positive and genuinely happy way of life, and appreciates every minute he spends in the company of people. Absolutely conflict free and friendly in every way.
Look at this cute face. It is a pleasure to watch him and enjoy his spontaneity and love for life with him.

Chip N643110700003835
Year of birth (according to the asylum) - May 2014
In reception since May 2016
Height at the withers 55-60 cm.
Weight 20-23 kg.
Neutered. Walks well on a leash.
.

Lex is een jonge, knappe, charmante jongen.
Verheugt zich met heel zijn ziel naar elke persoon en communicatie met hem, een zeer contact en mensgerichte hond. We weten niet welke beproevingen op zijn pad in het leven vielen, maar hij verloor het vertrouwen in de mens en in de vreugde van het zijn niet. Hij houdt, net als een enthousiaste tiener, van wandelen, waarbij hij het positieve weet te delen met zowel mensen als zijn enthousiasme met de honden. Een nobele en intelligente hond, met wie iemand geïnteresseerd is en een goede vriend voor zijn familieleden. Lex is een fijne en welgemanierde jongen. Nauwkeurig omgaan met zowel volwassenen als kinderen. Het zal nooit pijn doen, pijn doen of duwen. Een echte heer. Heel, heel tactiel, houdt van genegenheid en aandacht, het is duidelijk hoeveel hij liefde, familie en huis mist.
Lex houdt van beweging, loopt graag aan de lijn, altijd in een goed humeur, in een positieve en oprecht blije manier van leven, en waardeert elke minuut die hij in het gezelschap van mensen doorbrengt. Absoluut conflictvrij en vriendelijk in elk opzicht.
Kijk naar dit schattige gezicht. Het is een genot om naar hem te kijken en met hem te genieten van zijn spontaniteit en liefde voor het leven.

Chip N643110700003835
Geboortejaar (volgens het asiel) - mei 2014
In de opvang sinds mei 2016
Schofthoogte 55-60 cm.
Gewicht 20-23 kg.
Gecastreerd. Loopt goed aan de lijn.

bottom of page